Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету

Визначною подією в науковому житті кардіологічної спільноти Буковини стало створення в жовтні 1994 року на базі двох лікувальних закладів – обласного кардіологічного диспансеру та обласного консультативного діагностичного центру кафедри кардіології і функціональної діагностики.

На кафедрі почали працювати такі видатні вчені як професор, доктор медичних наук В.К.Тащук, професор, доктор медичних наук І.К.Владковський, доктор медичних наук, доцент С.В.Білецький, кандидат медичних наук О.С.Полянська. Розпочали свою роботу асистентами О.Ю.Поліщук (згодом кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, керівник медико-психологічного центру, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення з медичної психології та психотерапії), І.О.Маковійчук (згодом головний лікар КМУ «Обласний клінічний кардіологічний диспансер», головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення з кардіології, кандидат медичних наук). С.І.Гречко (згодом доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, кандидат медичних наук, відповідальний секретар державної екзаменаційної комісії Буковинського державного медичного університету, відповідальна за навчально-педагогічний процес кафедри).

Надалі в склад кафедри увійшли професор М.Г.Триняк, асистент Л.П.Сидорчук (згодом професор кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук).

Склалася наукова група старших лаборантів – випускників Буковинської державної медичної академії – О.В.Мудрий, І.І.Ілащук, І.В.Мельницький, П.Р.Іванчук, випускник Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича – В.Г.Висоцька, які, пройшовши стажування на кафедрі, наразі посідають чільні місця в наукових та практичних медичних закладах.

В подальшому склад кафедри змінювався – став самостійно очолювати кафедру сімейної медицини професор, доктор медичних наук С.В.Білецький. Але до викладацького складу прийшла наступна генерація таких вчених, як асистент Т.О.Кулік (Ілащук). Сьогодні професор, доктор медичних наук Т.О.Ілащук очолює кафедру пропедевтики Буковинського державного медичного університету.

Впродовж свого існування кафедра кардіології і функціональної діагностики створена 1.10.1994 на базі двох лікувальних закладів – обласного кардіологічного диспансеру та обласного консультативного діагностичного центру, неодноразово змінювала свою назву.

У 1995 р. кафедра була перейменована в кафедру госпітальної терапії №2 Буковинської державної медичної академії, а в 1997 р. до кафедри приєднано курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини. З 2000 р. назва кафедри змінюється на «госпітальної терапії, лікувальної фізкультури та спортивної медицини», а з 2002 р. курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини відокремлюють від кафедри госпітальної терапії №2 і з 2002/2003 навчального року повертається назва «кафедра кардіології та функціональної діагностики».

З 2009 р. кафедра була трансформована і набуває назву внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, з 2010 р. до неї приєднується курс фізичного виховання.

Справжнім корифеєм Чернівецької терапевтичної школи був професор кафедри І.К.Владковський, який працював завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з 1979 по 1991 рр, в подальшому з 1991 року по 1993 рік професором кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а з 1994 року – професором кафедри госпітальної терапії № 2 та ЛФК – в подальшому з 2002 по 2008 рр – професором кафедри кардіології, функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Захистив кандидатську дисертацію в 1957 році на тему: «Неврологическая симптоматика гипертонической болезни и некоторые вопросы патогенеза гипертонического инсульта». Докторська дисертація захищена в 1971 році на тему: «К патогенезу некоторых нервных и эндокринных нарушений при цереброкардиальной форме гипертонической болезни в период, не осложненный острыми нарушениями мозгового и коронарного кровообращений», звання професора присуджене у 1978 році.

Наукова діяльність професора І.К.Владковського присвячена вивченню різних ланок патогенезу, клініки та лікування гіпертонічної хвороби з впровадженням нової концепції про автономну центральну регуляцію мозкового кровообігу, а також роль її дисфункції в патогенезі гіпертонічних кризів та інсультів. Під керівництвом професора І.К.Владковського з 1980 року розпочато вивчення особливостей волюморегулюючої функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, клімактеричний невроз за даними визначення в біологічних рідинах натрійуретичного гормону та інших пресорних та депресорних гормонів; енергопластичні властивості еритроцитів у співставленні з показниками центральної та регіональної гемодинаміки. І.К.Владковський є автором 140 наукових праць, 5 винаходів, 30 раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом виконані 4 кандидатських та 2 докторські дисертації. І.К.Владковського нагороджено знаком «Відмінник Вищої школи», медаллю «Ветеран праці», багатьма почесними грамотами і подяками.

Професор кафедри Т.О. Ілащук розпочинала свою наукову діяльність на кафедрі ще з лав студентського гуртка, пройшла етапи магістратури, аспірантури і докторантури. В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції». Наукові дослідження професора Т.О.Ілащук присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на гострий інфаркт міокарда та хронічні форми ішемічної хвороби серця, кількість наукових праць – понад 156, 1 монографія, 3 посібники, 4 винаходи. Т.О.Ілащук проходила стажування у кардіологічних клініках штату Юта (США). Нині Тетяна Олександрівна Ілащук є завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб БДМУ.

Веб-сторінка: http://cardio.bsmu.edu.ua/