Кафедра функціональної діагностики

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2013 року – КМКЛ «Київський міський центр серця») працює кафедра функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

На цій клінічній базі постійно працюють такі викладачі:

  • член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Тодуров Борис Михайлович,
  • професор Жарінов Олег Йосипович,
  • доценти: Куць Віктор Олександрович, Єпанчинцева Ольга Анатоліївна, Ткаченко Лілія Олександрівна, Вережнікова Ганна Петрівна,
  • асистенти: Мохначова Наталія Олександрівна, Васильєва Наталія Юріївна, Понич Наталія Вікторівна,
  • клінічні ординатори кафедри.
ЖАРІНОВ Олег Йосифович завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Співробітники кафедри працюють у клініко-діагностичному відділенні Інституту серця, здійснюють навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну консультативну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця.

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є регулярне проведення науково-практичних конференцій з аритмій серця, тромбозів та емболій, серцевої недостатності, функціональної діагностики, кардіохірургії. Учасниками цих конференцій є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м.Києва і регіонів України.

На базі кафедри та Інституту серця створена Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, видається науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».

Продовжити читання “Кафедра функціональної діагностики”

Кафедра кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти

Завідувач кафедри – д.м.н., професор Целуйко Віра Йосипівна

Кафедру кардіології було відкрито 2.01.1979 року. Це була друга кафедра кардіології в системі МОЗ СРСР. В 1995 році кафедра кардіології була перейменована в кафедру кардіології та функціональної діагностики.

Згідно з наказом ректора УІУВ професора М.І. Хвисюка організація знову відкритої кафедри кардіології була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля М.Ф. /автор 320 наукових праць, співавтор 3 монографій, автор 12 винаходів, 6 патентів/.

Продовжити читання “Кафедра кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти”

Кафедра кардіології Запорізької медичної академії післядипломної освіти

Кафедра кардіології заснована в м. Запоріжжі в липні 1976 р.

Завідуючим кафедрою з часу заснування і по 2004 рік був Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор Селівоненко Василь Гуринович.
У 1966 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Електроліти (калій і натрій) сироватки крові, сечі та слини при хронічній серцевій недостатності» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Біохімічна та інструментальна характеристика міокардіодистрофій». У 1992 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».

Селівоненко В.Г. був автором більш 300 наукових робіт, у тому числі 2 монографій, 7 учбових посібників, 6 винаходів. Наукові інтереси кафедри під час керівництва професора Селівоненко В.Г. були досить різноманітні, однак головна тема досліджень – ішемічна хвороба серця (фактори ризику, патогенез, лікування, в тому числі і нетрадиційні методи лікування), гіпертонічна хвороба і симптоматичні артеріальні гіпертензії, міокардіодистрофії і хронічна недостатність.

Продовжити читання “Кафедра кардіології Запорізької медичної академії післядипломної освіти”

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету

Визначною подією в науковому житті кардіологічної спільноти Буковини стало створення в жовтні 1994 року на базі двох лікувальних закладів – обласного кардіологічного диспансеру та обласного консультативного діагностичного центру кафедри кардіології і функціональної діагностики.

На кафедрі почали працювати такі видатні вчені як професор, доктор медичних наук В.К.Тащук, професор, доктор медичних наук І.К.Владковський, доктор медичних наук, доцент С.В.Білецький, кандидат медичних наук О.С.Полянська. Розпочали свою роботу асистентами О.Ю.Поліщук (згодом кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, керівник медико-психологічного центру, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення з медичної психології та психотерапії), І.О.Маковійчук (згодом головний лікар КМУ «Обласний клінічний кардіологічний диспансер», головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення з кардіології, кандидат медичних наук). С.І.Гречко (згодом доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, кандидат медичних наук, відповідальний секретар державної екзаменаційної комісії Буковинського державного медичного університету, відповідальна за навчально-педагогічний процес кафедри).

Продовжити читання “Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету”

Кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпропетровської медичної академії:

Заснована у травні 1973 р. на базі 6-ї міської лікарні м. Кривий Ріг. Першим завідувачем був старший науковий співробітник, кандидат медичних наук Олександр Васильович Ходикін. На той час на кафедрі працювали доценти В.І. Крук, М.В Волосевич, асистенти А.М. Василенко, Т.В. Гончаренко, Е.П. Яковенко. Силами цього колективу успішно впровадили програму підвищення кваліфікації терапевтів. Наукова діяльність кафедри на той період була спрямована на удосконалення діагностики та лікування хвороб органів травлення. За матеріалами досліджень захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано 48 статей, видано 3 інформаційних листа, методичні рекомендації та внесено 7 раціоналізаторських пропозицій.

Продовжити читання “Кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпропетровської медичної академії:”