Кафедра кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти

Завідувач кафедри – д.м.н., професор Целуйко Віра Йосипівна

Кафедру кардіології було відкрито 2.01.1979 року. Це була друга кафедра кардіології в системі МОЗ СРСР. В 1995 році кафедра кардіології була перейменована в кафедру кардіології та функціональної діагностики.

Згідно з наказом ректора УІУВ професора М.І. Хвисюка організація знову відкритої кафедри кардіології була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля М.Ф. /автор 320 наукових праць, співавтор 3 монографій, автор 12 винаходів, 6 патентів/.

З 1979 по 1988 рік кафедра кардіології розміщалася на базі міської лікарні № 28 Київського району, а у 1988 році була переведена на базу новоспорудженої медико-санітарної частини Харківського заводу тракторних двигунів (нині Харківська міська клінічна лікарня №8).

З 2000 року кафедру кардіології та функціональної діагностики очолює професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко Віра Йосипівна. Професор В.Й. Целуйко – член координаційної ради при Харківській обласній адміністрації охорони здоров’я при координаційній раді МОЗ України, член президіума Української асоціації кардіологів.

Штат кафедри на 2018 рік: старший науковий співробітник, доктор медичних наук, професор Яковлєва Л.М., доценти, кандидати медичних наук – Кіношенко К.Ю., Міщук Н.Є., Мотилевська Т.В., Почепцова О.Г., Жадан А.В., Кузнецов І.В., асистенти, кандидати медичних наук Радченко О.В, Бутко О.О., Сухова С.М., Дьолог М.М., Матузок О.Є..

Клінічними базами кафедри є Харківська міська клінічна лікарня №8 та кардіологічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні. На клінічних базах кафедри виконуються сучасні діагностичні дослідження – коронарна ангіографія та стентування коронарних судин, комп’ютерна томографія, магніто-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, ЕХО-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження в області біохімії, імунології, генетики.

Кафедра має умови для проведення навчального процесу на найвищому рівні: лекційну залу, укомплектовану сучасною мультимедійною технікою, навчальне і методичне обладнання, навчальні кімнати, які забезпечені комп’ютерами з доступом до мережі Internet .

Робота колективу кафедри кардіології та функціональної діагностики постійно направлена на підвищення рівня педагогічної, наукової та лікувально-діагностичної діяльності. Усього на кафедрі захищено 3 докторські та 35 кандидатських дисертацій. 3 громадянина зарубіжних країн захистили кандидатські дисертації. Опубліковані монографії: “Гіпертрофічна кардіоміопатія”, “Курс лекций по кардиологии”, “Метаболический синдром Х”, „Справочник по кардиологии,” опублікований у 2009 році, перевиданий у 2012 та 2014 роках, „Суточное мониторирование ЭКГ”,„Сердечно –сосудистые заболевания и беременность”. Отримано 24 авторських свідоцтв і 12 патентів на винаходи, 47 раціоналізаторських пропозицій. Видано 12 методичних розробок, 8 навчальних посібників. Співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових статей у журналах та збірках.

На кафедрі щороку проводяться цикли спеціалізації по кардіології та функціональної діагностики, тематичного удосконалення по актуальним питанням кардіології та інструментальним методам діагностики в кардіології, передатестаційні цикли “Кардіологія” та “Функціональна діагностика”. На кафедрі пройшли навчання більше 7 тисяч курсантів. В клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі навчалися 105 кардіологів. Кафедра готує висококваліфікованих іноземних фахівців з різних країн світу. Навчалися 64 лікарі із зарубіжних країн.

З метою удосконалення підготовки курсантів в лекції включаються результати останніх наукових досліджень щодо патогенетичних механізмів, особливостей клініки, діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Лекції, присвячені питанням терапії, базуються на принципах “Медицини, що ґрунтується на доказах”, висвітлюються рекомендації Європейського товариства кардіологів та Правління товариства кардіологів України.

Кафедра кардіології та функціональної діагностики стала ініціатором та організатором проведення першої для Харкова та Харківської області “Школи кардіолога”, проведення щомісячних “Днів кардіолога” з актуальною тематикою і залученням провідних кардіологів, кардіохірургів Києва, Дніпропетровська та Харкова. “Дні кардіолога” стали постійно діючою школою професійного вдосконалення не тільки лікарів кардіологів і терапевтів Харківщини, а й лікарів суміжних областей.

Кафедра є базою Фармкомітету з дослідження нових лікарських препаратів та приймає активну участь в проведенні міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень.

Наукові дослідження і напрямки мають не тільки вітчизняне, а й міжнародне визнання, про що свідчить наявність доповідей співробітників кафедри на Європейських конгресах кардіологів, конференціях американської асоціації кардіологів, конференціях та з’їздах по серцево-судинним захворюванням.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є атеросклероз, артеріальна гіпертензія, гострий коронарний синдром та інфаркт міокарда, метаболічний синдром Х, гіпертрофічна кардіоміопатія, генетика серцево-судинних захворювань та серцева недостатність.

Веб-сторінка: http://med.edu.ua/ukr/structure/view_fakultet/42/