Сучасні погляди на ЕКГ у новому навчальному посібнику «Електрокардіографія для сімейного лікаря»

Електрокардіографія є основним інструментальним методом первинного обстеження хворих у загальній лікарській практиці. Від уміння лікаря інтерпретувати ЕКГ залежить своєчасність лікування, а нерідко — подальша доля пацієнтів. У новому навчальному посібнику професора О.Жарінова і доцента В. Куця «Електрокардіографія  для  сімейного  лікаря» (К.: Четверта хвиля, 2019. – 192 с.) наведено сучасні погляди на електрофізіологічні механізми формування ЕКГ, варіанти нормальної ЕКГ та її зміни при найпоширеніших хворобах серця.

Книга значною мірою враховує еволюцію сучасних класифікацій, зміни підходів до діагностики та ведення пацієнтів із серцево-судинними хворобами. У багатьох ситуаціях вказано на шляхи продовження обстеження і лікування пацієнтів у випадку виявлення змін ЕКГ. Посібник містить майже 170 оригінальних ілюстрацій, у кожному з 14 розділів наведено резюме з його основними положеннями «Nota bene».

При підготовці книги використано багаторічний досвід проведення на кафедрі функціональної діагностики циклів тематичного удосконалення з клінічної електрокардіографії. Посібник призначений для вдосконалення сімейних лікарів, терапевтів та лікарів інших спеціальностей, які вивчають електрокардіографічний метод. Автори присвятили книгу 40-річному ювілею кафедри функціональної діагностики, яку було створено в Київському інституті вдосконалення лікарів у січні 1979 року.

Презентація книги відбудеться на 7-ій науково-практичній конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» в Інституті серця МОЗ України 14 березня 2019 року.