Створення порталу

Шановні колеги!

Український портал функціональної діагностики створений у відповідь на виклик часу. Без перебільшення, Інтернет став основним і найоперативнішим джерелом новин та знань у різних галузях медицини, а цикли дистанційного навчання поступово займають важливу нішу у безперервному вдосконаленні лікарів. У ситуації, коли будь-який спеціаліст відчуває потребу у добре систематизованій інформації, яка постійно оновлюється, коли сучасні технології зв’язку забезпечують можливість віртуальної присутності на престижних зарубіжних конгресах, кафедра функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика вирішила об’єднати в єдиному інформаційному просторі фахівців з функціональної діагностики та суміжних спеціальностей. Дещо несподіваним для українських спеціалістів є те, що в галузі електрокардіографії, навантажувальних тестів, моніторингу ЕКГ і ехокардіографії, інших методів функціональної діагностики європейськими та американськими експертами постійно переглядаються узгоджені настанови, які недостатньо оприлюднювалися у вітчизняних виданнях. Важливою місією сайту, яка відповідає на запит багатьох лікарів, є узагальнення діючої нормативної бази, а також інформації про діяльність кафедр післядипломної освіти з функціональної діагностики. На порталі кожен лікар зможе дистанційно пройти тематичне удосконалення та тестування знань з функціональної діагностики.

Отже, запрошую до активної професійної співпраці і сподіваюся, що цей новий проект буде успішним!

З найкращими побажаннями,

завідувач кафедри функціональної діагностики
НМАПО імені П.Л. Шупика,
професор О. Жарінов