Від ЕКГ до лікувальних стратегій

Важливим аспектом роботи кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика як опорної за спеціальністю є проведення наукових та освітніх заходів спільно з профільними кафедрами. Зокрема, в суботу 16 листопада відбулося чергове засідання «Школи ЕКГ і клінічної аритмології», організованої кафедрою променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і кардіологічною клінікою «Ритм».

Основна мета школи – підвищення обізнаності кардіологів, лікарів з функціональної діагностики та суміжних спеціальностей з електрокардіографічної діагностики та ведення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. На цей раз засідання школи на тему «Від ЕКГ до лікувальних стратегій» було присвячене розбору складних клінічних випадків. У 6-годинному заході взяли участь більше 130 лікарів, переважно –із західних регіонів України. Усі учасники заздалегідь зареєструвалися онлайн для участі у школі.

Програму школи побудовано за досвідом подібних заходів в західних університетських клініках. Значну частину презентацій відведено самостійному аналізу та обговоренню оригінальних електрокардіограм слухачами, які обов’язково отримують роздруковані матеріали. Завідувач кафедри функціональної діагностики професор О.Жарінов у своїй доповіді обговорив діагностику та лікування особливих форм тріпотіння передсердь, а в клінічному розборі – випадок зворотного розвитку систолічної дисфункції лівого шлуночка і серцевої недостатності у пацієнта з поєднанням артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, цукрового діабету, ожиріння, хронічної інтоксикації і тахісистолічної фібриляції передсердь.

Оригінальні клінічні розбори було також проведено одним з провідних інтервенційних аритмологів України к.мед.н. Б. Кравчуком (НІССХ імені М.Амосова НАМН України), керівником Волинського центру серцево-судинної патології професором А. Ягенським, доцентами кафедри променевої діагностики ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького М. Сороківським і У. Чернягою-Ройко.

Запровадження новітніх форматів організації та проведення освітніх заходів, охоплення нових тем та постійне вдосконалення якості презентацій є важливою передумовою ефективної відповіді кафедр на виклики часу і забезпечення потреби лікарів у безперервному професійному розвитку