Фахова школа «Методи скринінгу і профілактика серцево-судинних хвороб»

В суботу 10 червня під егідою Інституту серця МОЗ України і Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбулася очна фахова школа «Методи скринінгу і профілактика серцево-судинних хвороб».

У ній взяли участь 27 лікарів-кардіологів з усіх регіонів України, які напередодні школи безпосередньо ознайомилися з роботою кількох відділень Інституту серця та зустрілися з його генеральним директором, член-кореспондентом НАМН України професором Б. Тодуровим. Школу було зареєстровано Центром тестування при МОЗ України як захід з безперервного професійного розвитку лікарів. Модератором заходу був завідувач кафедри функціональної діагностики професор О. Жарінов.

Насичена наукова програма школи включала послідовне викладення новітніх аспектів скринінгу, первинної і вторинної профілактики серцево-судинних хвороб. Зокрема, було висвітлено значення ЕКГ, даних ультразвукового дослідження судин і дослідження апное сну як методів скринінгу кардіоваскулярної патології

В окремих лекціях розглянуто пріоритети корекції факторів ризику та шляхи досягнення контролю артеріального тиску. Особливу увагу аудиторії привернули доповіді з сучасних напрямків профілактики серцевої недостатності і фібриляції передсердь. Крім того, було викладено підходи до використання пристроїв для профілактики раптової серцевої смерті, а також запобігання тромбозу коронарних стентів.

Реалізація наукової програми стала можливою завдяки зусиллям керівників відділень, провідних фахівців Інституту серця (А. Хохлов, О. Грицай, М. Стан, Я. Скибчик, О. Єпанчінцева, О. Онищенко, І. Шкурат), викладачів кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика (О. Жарінов, В. Куць, Л. Ткаченко), які підготували оригінальні доповіді та програму тестування слухачів для отримання сертифікату БПР. Слухачі високо оцінили новий формат навчання та чудову організацію заходу.