Захист дисертації аспіранта кафедри функціональної діагностики

27 листопада у НУОЗ України імені П.Л. Шупика відбувся офіційний захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика, лікаря-кардіолога Інституту серця МОЗ України Ярослава Скибчика «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу” (науковий керівник – професор Олег Жарінов).

Засідання разової спеціалізованої ради проходило під головуванням завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професора Олега Лоскутова. Офіційними опонентами були заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України професор Олег Сичов і завідувач кафедри кардіології, лабораторної і функціональної діагностики ХНУ імені В.Н. Каразіна професор Віра Целуйко, рецензентами – завідувач кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика професор Марина Долженко і професор кафедри хірургії серця і магістральних судин професор Ростислав Вітовський.

Новизна роботи полягала у вивченні особливої категорії пацієнтів з епізодами фібриляції передсердь тривалістю більше трьох місяців, для яких характерним є пізнє звернення за медичною допомогою і формування “тахікардіоміопатії”.  На підставі досліджень здійснених на базі відділення порушень ритму серця Інституту серця МОЗ України, обгрунтовано можливості та переваги стратегії контролю ритму методом електричної кардіоверсії за умови попередньої медикаментозної терапії антикоагулянтами, антиаритмічними засобами та медикаментозної корекції серцевої недостатності.  Визначено фактори, які дозволяють передбачити відновлення та тривале збереження ритму, показано можливість зменшення розмірів та покращення функції камер серця за умови утримання синусового ритму. За результатами здійсненої роботи вдосконалено практичні аспекти ведення пацієнтів з тривалими епізодами фібриляції передсердь

На підставі позитивних відгуків членів разової спеціалізованої вченої ради, за підсумками детального обговорення результатів роботи Ярославу Скибчику присуджено ступінь доктора філософії за науковою спеціальністю 14.01.11 – «Кардіологія».