Конгрес Європейської Аритмологічної Асоціації

Завідувач кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов взяв участь у конгресі Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), який проходив 07-09 квітня 2024 року в Берліні

Конгрес EHRA є найбільш авторитетною платформою для презентації результатів наукових досліджень у галузі аритмології, зокрема, катетерних методів лікування аритмій серця, імплантації пристроїв, фармакотерапії.

У рамках конгресу відбулося більше 120 наукових сесій, десятки практичних семінарів (зокрема, з ЕКГ-діагностики) та симуляційних майстер-класів. Під час «гарячих ліній» було презентовано результати новітніх рандомізованих і когортних досліджень з найактуальніших питань ведення пацієнтів з аритміями серця і серцевою недостатністю.

Було оприлюднено консенсус міжнародних товариств з катетерного лікування фібриляції передсердь. Особливо цікавим є досвід проведення наукових дебатів у форматі «за і проти», присвячених контроверсійним аспектам сучасної аритмології.

Наукова програма конгресу включала доповідь співробітників кафедри функціональної діагностики та Інституту серця МОЗ України щодо ведення пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь. Безпосередня участь у конгресі мала важливе значення для підтримання важливих контактів з колегами в інших країнах та вивчення досвіду організації освітніх форумів.