Тренінг «Холтерівське моніторування ЕКГ»

1-2 травня 2024 року кафедра функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика та Інститут серця МОЗ України вперше провели  тренінг з оволодіння практичними навичками «Холтерівське моніторування ЕКГ».

Захід відбувався в очному режимі з участю 11 кардіологів і лікарів з функціональної діагностики з різних регіонів України. Лекторами були науково-педагогічні працівники кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов, доценти Віктор Куць і Анна Вережнікова, асистент Наталія Ліфантьєва, лікар з функціональної діагностики Наталія Євтушенко. Тренінг було зареєстровано на сайті Центру тестування при МОЗ України як захід БПР. Загальна тривалість тренінгу становила 16 годин

Насичена тематика тренінгу переважно охоплювала  технічні аспекти дослідження, алгоритми обробки холтерівських записів з використанням системи моніторингу ЕКГ ECG Pro у пацієнтів з найбільш поширеними аритміями, порушеннями провідності серця та ІХС, клінічну інтерпретацію отриманих даних. Перед тренінгом програму аналізу холтерівських даних було встановлено на персональні комп’ютери слухачів. Навчання передбачало аналіз слухачами оригінальних холтерівських записів, формування висновку дослідження.

Проведення тренінгу стало важливим кроком у запровадженні сучасних форматів безперервного професійного розвитку лікарів на кафедрі функціональної діагностики та в Інституті серця МОЗ України. Отриманий досвід буде використано при плануванні заходів БПР з інших методів функціональної діагностики, зокрема, ехокардіографії.