Кафедра функціональної діагностики

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2013 року – КМКЛ «Київський міський центр серця») працює кафедра функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

На цій клінічній базі постійно працюють такі викладачі:

 • член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Тодуров Борис Михайлович,
 • професор Жарінов Олег Йосипович,
 • доценти: Куць Віктор Олександрович, Єпанчинцева Ольга Анатоліївна, Ткаченко Лілія Олександрівна, Вережнікова Ганна Петрівна,
 • асистенти: Мохначова Наталія Олександрівна, Васильєва Наталія Юріївна, Понич Наталія Вікторівна,
 • клінічні ординатори кафедри.
ЖАРІНОВ Олег Йосифович завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Співробітники кафедри працюють у клініко-діагностичному відділенні Інституту серця, здійснюють навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну консультативну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця.

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є регулярне проведення науково-практичних конференцій з аритмій серця, тромбозів та емболій, серцевої недостатності, функціональної діагностики, кардіохірургії. Учасниками цих конференцій є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м.Києва і регіонів України.

На базі кафедри та Інституту серця створена Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, видається науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів з функціональної діагностики на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах.

Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи функціональної діагностики серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям функціональної діагностики, кардіологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям. Щороку підготовку на кафедрі проходять близько 250 слухачів.

Кафедра активно працює над виданням навчальної літератури (підручника, посібників, статей) з різних аспектів функціональної діагностики, постійно оновлює тести з функціональної діагностики.

Перелік найменувань циклів, які проводяться на кафедрі:

 • спеціалізація «Функціональна діагностика»
 • передатестаційний цикл «Функціональна діагностика»
 • цикл ТУ «Функціональна діагностика в кардіології»
 • цикл ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ»
 • цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія»
 • цикл ТУ «Клінічна електрофізіологія серця»
 • цикл ТУ «Черезстравохідна ехокардіографія»
 • цикл ТУ «Актуальні аспекти функціональної діагностики (для викладачів)»
 • цикл ТУ «Основи кардіостимуляції»
 • цикл ТУ «Ехокардіографія»
 • цикл ТУ «Основи електроенцефалографії»
 • цикл ТУ «Рентгенендоваскулярні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин»

Запланований цикл: очно-заочний цикл ТУ «Діагностика та лікування аритмій і порушень провідності серця»

На кафедрі навчаються клінічні ординатори за фахом «Кардіологія» з України, Грузії, Туреччини та Туркменістану.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічній базі в Інституті серця МОЗ України. Ведення хворих, діагностичні процедури та лікувальні втручання здійснюються викладачами, аспірантами та клінічними ординаторами кафедри. У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця співробітники здійснюють консультативний прийом, виконують навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну лікувальну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця. Усі викладачі мають вищу або першу кваліфікаційну категорію за однією з спеціальностей: «Кардіологія», «Функціональна діагностика», «Хірургія серця та магістральних судин».

Член-кореспондент НАМН України, професор Тодуров Б.М. докладає значних зусиль для вдосконалення кардіохірургічної служби в Україні в якості Головного позаштатного спеціаліста з хірургії серця та магістральних судин ГУОЗ КМДА. Багаторазово здійснював благодійні місії в Єгипті, Іраку, Косово, Сербії, Азербайджані, Грузії.

Професор Жарінов О.Й. активно працює над вдосконаленням нормативної бази з функціональної діагностики в якості Головного позаштатного спеціаліста з функціональної діагностики МОЗ України (з 2012 року).

Професор Жарінов О.Й. член робочих груп з аритмій серця, серцевої недостатності, комітету з освіти і акредитації Української асоціації кардіологів, член спеціалізованих вчених рад Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска і НМАПО ім. П.Л. Шупика, відповідальний секретар “Українського кардіологічного журналу” (з 1996 р.), науковий редактор веб-ресурсу «Український кардіологічний портал» www.ukrcardio.org, заступник головного редактора журналу “Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія”

На кафедрі були захищені дисертації:

 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Децик О.Б. «Структурно-функціональний стан міокарда у пацієнтів з ізольованою систолічною гіпертензією літнього віку». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Ікоркін М.Р. «Діагностичне і прогностичне значення черезстравохідної ехокардіографії у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАН і НАМН України, проф. Бобров В.О.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Логвінов Я.М. «Оцінювання морфо-функціонального стану передсердь у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Надорак О.П. «Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.)

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

 • На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – доцент Єпанчінцева О.А. «Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (наукові консультанти – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М., проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Васильєва Н.Ю. «Когнітивні порушення та стан цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом і додатковими факторами ризику». 14.01.02 – внутрішні хвороби (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Залізна Ю.І. «Клінічні характеристики, перебіг та обґрунтування підходів до лікування вперше виявленої фібриляції передсердь». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Борхаленко Ю.А. на тему: «Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка до і після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Іванюк Н.Б. «Предиктори покращення систолічної функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – науковий співробітник Студнікова В.В. «Предиктори клінічного перебігу ішемічної хвороби серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу після хірургічної реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук –науковий співробітник Понич Н.В. «Оцінювання змін структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з аортальним стенозом і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).
 • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – науковий співробітник Шклянка І.В. «Маркери запалення та ефективність статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

Кафедра є клінічною базою міжнародних клінічних досліджень, зокрема таких як BEAUTIFUL, RELY, SHIFT, SIGNIFY, ENGAGE.

Контактні дані

вул. Братиславська 5а, Київ 02660
тел./факс (044) 2916130, тел. (044) 2916128
e-mail: oleg_zharinov@hotmail.com, kutsva@ukr.net
www.heart.kiev.ua/cathedra/