Тематична школа «Ішемія міокарда»

Інститут серця МОЗ України і кафедра функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика провели 1-2 листопада 2022 року інтерактивну фахову школу «Методи діагностики ішемії міокарда.

В заході, організованому за підтримки корпорації Артеріум, взяли участь близько 50 лікарів-кардіологів. Завідувач кафедри функціональної діагностики професор О.Жарінов висвітлив у своїй лекції сучасні підходи до діагностики гострих і стабільних форм ІХС, роль анатомічної і функціональної стратегій ведення пацієнтів. Доцент В. Куць обговорив зі слухачами критерії диференціальної діагностики коронарних і псевдокоронарних змін ЕКГ. Завідувач відділення ендоваскулярної хірургії та ангіографії Інституту серця А.Хохлов детально проаналізував положення рекомендацій американських експертів 2021 року з реваскуляризації. Асистент Н. Ліфантьєва на багатьох практичних прикладах висвітлила особливості сучасного ведення пацієнтів з гострими коронарними синдромами без елевації сегмента ST.

Проведений захід започатковує нову форму безперервного професійного розвитку лікарів на базі Інституту серця за участю кафедр НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Зараз здійснюється підготовка низки програм тематичних шкіл з різних аспектів кардіології, функціональної діагностики і кардіохірургії.