Фахова школа «Профілактика серцево-судинних захворювань»

В суботу 2 грудня Інститут серця МОЗ України і Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика провели 5-годинну очну фахову школу «Профілактика серцево-судинних захворювань».

У ній взяли участь 25 лікарів-кардіологів з різних закладів охорони здоров’я м. Києва і Київської області, які напередодні заходу отримали можливість безпосередньо ознайомитися з роботою відділень Інституту серця. Школу було зареєстровано Центром тестування при МОЗ України як захід із безперервного професійного розвитку лікарів.

Програма школи включала викладення аспектів первинної і вторинної профілактики серцево-судинних хвороб. Особливу увагу привернули проведені на клінічних прикладах майстер-класи з ультразвукового дослідження судин як скринінгового методу (І.Шкурат) та ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією і додатковими факторами ризику (Л.Ткаченко).

Новітні концепції профілактики серцевої недостатності і фібриляції передсердь, які дали поштовх для перегляду відповідних класифікацій, було викладено у доповідях О.Онищенко і О.Жарінова. Крім того, було детально показано можливості первинної і вторинної профілактики раптової серцевої смерті з допомогою автоматичних внутрішніх кардіовертерів-дефібриляторів (О. Грицай). Окремий блок школи стосувався ехокардіографічної діагностики аортальних вад серця та ендоваскулярної імплантації аортального клапана (Н.Понич, А.Хохлов).

Формування такої цікавої і водночас компактної програми школи стало можливим завдяки залученню керівників відділень, провідних спеціалістів Інституту серця і кафедр НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Слухачі високо оцінили наукове наповнення школи, а також спеціально підготовлену оригінальну програму тестування, яка стала важливим елементом для засвоєння набутих знань.