Підсумки роботи кафедри у 2019 році

За результатами внутрішнього рейтингу НМАПО імені П.Л. Шупика, оприлюдненими на засіданні Вченої ради Академії 15 січня, кафедра функціональної діагностики посіла друге місце серед 81 кафедри Академії і перше місце серед 13 кафедр терапевтичного факультету за підсумками роботи в 2019 році.

Складовими цього успіху стали виконання навчально-виробничого плану співробітниками кафедри, захист однієї докторської і двох кандидатських дисертацій, отримання співробітниками кафедри наукового звання та іменної стипендії, низка наукових публікацій у міжнародних виданнях, видання нового навчального посібника з електрокардіографії, проведення трьох реєстрових науково-практичних конференцій, більше десятка шкіл і майстер-класів, доповіді на закордонних наукових форумах, самовіддана робота усіх співробітників кафедри та її здобувачів. Особливо важливою передумовою успіху стала плідна співпраця кафедри та клінічної бази Інституту серця МОЗ України. Наголосимо, що високий результат був досягнутий саме тоді, коли кафедра відзначила 40-річчя від часу свого заснування. Високе місце кафедри за підсумками її роботи в минулому році дозволяє сподіватися на подальше успішне подолання складних викликів часу.